Namn: Birgitta Häggkvist, Ordförande i Västrainitiativet.
Bostadsort: Holafors, mitt i lugnet.
Förtroendeuppdrag i kommunen:
Vice ordförande i Kommunstyrelsen
Vice ordförande i Allmänna utskottet
Ordförande i Styrgruppen Hållbar Utveckling
Ledamot i Styrgruppen Projekt Arena Höga Kusten Inland
Ledamot i Höga Kusten Airport styrelse
Ersättare i Vård- och Omsorgs utskottet
Frågor  jag gärna jobbar med: social hållbarhet, allas lika värde, psykisk hälsa, vård och omsorg. Utveckla och utöka besöksnäringen i hela kommunen samt utveckla medbestämmande och inflytande både för medborgare och medarbetare.

Namn: Anders Bergman
Bostadsort: Björkåbruk
Jobb: Ansvarig för Sollefteåforsens AB.
Intressen: Renovering av mitt föräldrahem samt gamla folkvagnar.
Politiska uppdrag: Ersättare i kommunfullmäktige och ordförande i Solatum hus & hem.
Det visste du inte om mig: Jag har tillverkat bromsbelägg till Sveriges och Österrikes flygvapen (J35 Draken) i Multrå gamla skola. Tillverkade och levererade även belägg till Koenigsegg:s tidiga bilar.

Namn: Elisabeth Sjöström
Bostadsort: Österforse
Jobb: Statlig tjänsteman.
Intressen: Mångsysslare men odling och handarbete.
Politiska uppdrag: Partisekreterare, ordförande i jävsnämnden, vice ordförande i Nämforsen. På uppdrag nämndeman i kammarrätten,  styrelseledamot i samordningsförbundet och Coompanion.
Det visste du inte om mig: Är lite som Pippi Långstrump, ”Det har jag inte provat förut, så det klarar jag säkert” och ibland går det vägen.