Det här veckan har varit varierande med olika möten och frågor. En hel dag hade vi budgetberedningsarbete där ledamöter från alla partier fick redovisning om förutsättningar och omvärldsbevakning utifrån SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för att ha i bagaget inför kommande budgetarbete. Halva dagen ägnade vi oss åt en kommande tillväxtstrategi som ska beslutas i Kommunfullmäktige när den är klar. Alltså hur vill kommunen ha tillväxt, vad behövs, vad ska vi satsa på för typ av etableringar och hur många invånare räknar vi med att ha 2030/2040.
Den här veckan och kommande 2 veckor är politiker och näringslivsenheten på 8 olika platser i kommunen för att fika frukost, Drivkraftsfrukost, med företagare. Det är en öppen frukost för samtal och dialog mellan kommun, politiker och företag.

En eftermiddag kom besök av Landshövdingen tillsammans med Länsstyrelsen och regionen då vi pratade folkhälsa och friluftsliv. Vi besökte Livsstilcentrat Österåsen och Granvågsniporna som för övrigt är ett av kommunens drygt 50 naturskyddsområde.
Jag deltog på en träff med försvarsmakten och fortifikationsverket om den kommande etableringen av I21, det pågår ett arbete och beredning för var de fasta byggnaderna kommer vara. De tillfälliga lokalerna är redan klara och inflyttning sker succesivt. Invigning av I21 kommer ske med pompa och ståt den 16/1 2022, invigningen kommer vara öppen för allmänheten och med deltagande från kungahuset.
Jag har tillsammans med representanter från Centern och Vänstern lämnat besked till WPD att den inlämnade ansökan om vindkraftsparken på Vaberget inte kommer att behandlas i kommunfullmäktige med ett ja en gång till.
Avslutningsvis åt några av utskottens ordförande lunch med kommunsekreteraren Anna Forsberg som på tisdag gör sin sista arbetsdag i kommunen, vi överlämnade en blomma och tackade för allt hon gjort samt önskade henne lycka till på nya jobbet.

Mycket energi och hjärnaktivitet har hela vecka gått till måndagens kommunfullmäktige där Socialdemokrater och politiska vildar har lämnat in en skrivning där de vill avsätta kommunstyrelsen och välja en ny. Det ärendet måste gå genom kommunstyrelsen och förvaltningen för beredning innan beslut kan tas men vi får väl se hur det går om alla förstår vad kommunallagen säger eller om man väljer att göra som man själv tycker.

//Birgitta Häggkvist
Ordförande i Västrainitiativet