Styrelsen

Ordförande
Ulrika Bergman

Sekreterare
Jörgen Åslund

Kassör
Roger Johansson

Ledamot
Anders Hallin

Ledamot
Anton Molén

Ledamot
Linus Källgren

Ersättare
Elisabeth Sjöström
Per Nordqvist

 
Du måste vara inloggad för att rösta!