Västra Initiativets svar på Sveriges Radios utfrågning

Västra Initiativets svar på Sveriges Radios utfrågning inför valet

 

1. Ge två konkreta förslag på vad ditt parti vill göra för att förbättra resultaten i skola.

1. Höj lärarlönerna rejält. För att rekrytera, entusiasmera och behålla lärarna måste kommunen fortsättningsvis budgetera för lönepåslag högre än minimumutfallet i avtalen.

2. Behåll och utveckla de mindre skolorna så långt som möjligt. Olika rapporter är entydiga på en punkt: Trivsel skapar goda skolresultat – en god arbetsmiljö och att lärare upplever att de får betalt för sina insatser och sin tid är därför helt centralt!

2. Ge två konkreta förslag på vad ditt parti vill göra för att skapa fler jobb?

Långsiktigt vill VISKB verka för kommunal beskattningsrätt – vattenkraften och skogsnäringen skulle på så sätt berika kommunen och göra den än mer attraktiv. På kortare sikt måste kommunen satsa mer på utbildningar för unga vuxna för att matcha de jobb som faktiskt finns.

1. Mer komvuxalternativ och SFI/Praktikplatser i fler delar av kommunen.

2. Näringslivskontoret bör ha ett närmare samarbete med näringslivet och inte minst turistnäringen – som både skapar jobb och lockar folk att bosätta sig här – vilket skapar fler jobb i en uppåtgående spiral.

3. Ge två konkreta förslag på vad ditt parti vill göra för att förbättra äldrevården?

Vård och omsorg måste få kosta tid och pengar!

1. VISKB vill att samtliga större orter/boenden ska ha demensplatser. Nära och kära ska smidigt kunna besöka sina anförvanter – detta är grundläggande medmänsklighet för alla inblandade och bra för den vårdade.

2. Fler heltidsanställda som själva ska kunna påverka schema – utan krångliga elektroniska system – skapar en bra arbetsmiljö som kommer även äldre till godo.

4. Hur tänker ni jobba för att er kommun ska bli mer miljövänlig?

Rovdriften på bl.a. berg och sand, vattendrag och ett fritt friluftsliv som vindkraftsutbyggnaden innebär är ett stort miljöhot som måste upphöra!

Vi vill att Solatum möjliggör en smidig källsortering för både hyresgäster och skolor/boenden.

Samåkningslösningar där kommunen t.ex. hjälper till med en hemsida, förbättrad kollektivtrafik och ett större engagemang i Sollefteåforsen AB – där målet bör vara att köpa ut EON är andra exempel. Det senare kan underlätta skapandet av fiskevägar långs Ångermanälven.

5. Om ni måste spara in på något – vad kommer ni då att spara på?

Demokratin tas alltför ofta för given. Vi måste vårda och utveckla den! Att ha tjänstemän och politiker som åker på olika ”studieresor” för hundratusentals kronor per gång, är inte att vårda demokratin, inte heller att prioritera rätt! Att partier får stöd för sin verksamhet är bra, men när partierna skickar medborgarnas skattepengar utanför kommunen – då är något fel! VISKB vill spara in på halva partistödet och förbjuda olika former av långväga resor!

6. Vilka är de tre viktigaste områdena där ni vill satsa pengar?

Vi vill satsa pengar på den kommunala servicen/det lokala inflytandet/decentralisering genom fler medborgarkontor. Allra viktigast är dock de klassiska områdena Skola, Vård och Omsorg! I dessa ”mjuka sektorer” räcker det inte med att politiken gnabbas om nyckeltal hit eller dit – såväl kvantitativa och kvalitativa aspekter måste beaktas – och det kostar pengar! Den största satsningen kostar egentligen inget alls: Vi vill få andra politiska partier och tjänstemän att tänka annorlunda och se hela kommunens potential!

7. Hur ställer sig ditt parti till att bygga fler vindkraftsparker i kommunen?

VISKB anser att mer av elkraften som produceras ska produceras närmare de som förbrukar den. Om rätt förutsättningar finns bör storskaliga vindkraftsparker byggas i t.ex. Falsterbo, Hovås och i Stockholms skärgård – men inte här! Ångermanland producerar redan otroligt mycket mer el än vad som konsumeras och våra döda forsar vittnar om detta! VISKB är alltså inte helt och hållet vindkraftsmotståndare – men motståndare till att 2/3 av landet behandlas som en koloni och att vi i dagsläget verkar acceptera att se oss själva så

Publicerad i Inlägg
 
Du måste vara inloggad för att rösta!