Våra ledamöter

Här kan du se hur våra ledamöter är representerade i kommunfullmäktige, nämnder, utskott och bolagsstyrelser.

Kommunstyrelsen

Gunilla Fluur, ordinarie
samt utskottet Samhällsutveckling
gunilla.fluur@vastrainitiativet.se

Mattias Ahlenhed, ordinarie
samt Allmänna utskottet
mattias.ahlenhed@vastrainitiativet.se

Jörgen Åslund, ersättare
samt utskottet Lärande och Unga
jorgen.aslund@vastrainitiativet.se

Birgitta Häggkvist, ersättare
samt utskottet Vård och Omsorg
birgitta.haggkvist@vastrainitiativet.se

Kommunfullmäktige

Jörgen Åslund, ordinarie
samt ersättare i Solatum Hus&Hem AB, ersättare i Sollefteå Förvaltaren AB
jorgen.aslund@vastrainitiativet.se

Gunilla Fluur, ordinarie
gunilla.fluur@vastrainitiativet.se

Mattias Ahlenhed, ordinarie
mattias.ahlenhed@vastrainitiativet.se

Birgitta Häggkvist, ordinarie
birgitta.haggkvist@vastrainitiativet.se

Karin Vikström, ordinarie
samt ordinarie i Jävsnämnden, ersättare i Valnämnden och ordinarie i stiftelsen Näsåkers Bio
karin.vikstrom@vastrainitiativet.se

Roger Johansson, ordinarie
samt beredningen Samhällsutveckling, ordinarie i Energidalen AB, ersättare i Sollefteåforsen AB, ersättare i Sollefteå Näringslivs AB
roger.johansson@vastrainitiativet.se

Ulrika Bergman, ordinarie
samt beredningen Vård och Omsorg, nämndeman i Ångermanlands Tingsrätt, ersättare i Jävsnämnden
ulrika.bergman@vastrainitiativet.se

Linus Källgren, ordinarie
samt Demokratiberedningen, ordinarie i Sollefteåforsen AB
linus.kallgren@vastrainitiativet.se

Anders Bergman, ersättare
samt ordinarie i Solatum Hus&Hem AB, ordinarie i Sollefteå Förvaltaren AB, ordinarie i Sollefteå Näringslivs AB,
ordinarie i Arvodeskommitén
anders.bergman@vastrainitiativet.se

Matz Sjöberg, ersättare
samt beredningen Lärande och Unga, ordinarie i valnämnden
matz.sjoberg@vastrainitiativet.se

Lennart Sundkvist, ersättare
lennart.sundkvist@vastrainitiativet.se

 
Du måste vara inloggad för att rösta!