Vår politik

Ditt lokala parti
VI är ett lokalt parti i Sollefteå kommun som jobbar för kommunens bästa. Vi är helt fristående och inte styrda av vare sig riks- eller regional organisation i vår politiska åskådning. Vi är kort och gott ditt lokala alternativ i kommunpolitiken.

Stödjer lokala initiativ
VI är ett lokalt och jordnära parti som bidrar till lokal utveckling i vår kommun. VI har stöttat VOON och det nya äldreboendet i Edsele och fortsätter stödja lokala initiativ för att visa att vi därmed tar ansvar för vår gemensamma framtid. Lokal utveckling är kommunal utveckling.

Sammanhållen vårdkedja
VI anser att bra och tillgänglig vård ska garanteras på nära håll, för den enskilde vårdbehövande medborgaren. Det uppnås med kvalificerad personal, inflytande samt lokalt närvarande vård där patienters och enheters behov är centrala för verksamhetsinriktningen. VI är för småskalighet och närhet.

Lokal upphandling
VI är för att lokala företag ska stärkas genom bra och omfattande stöd från kommunens näringslivsavdelning. Utbildning och hjälp vid kommunala upphandlingar är viktigt för att säkra och stärka de lokala företagens möjligheter att konkurrera samt möjliggöra nya etableringar.

Rätt resurser till skolan
VI vill att våra barn ska inspireras i stimulerande lärmiljöer, för att i trygghet och under kvalificerad handledning nå de uppsatta målen i skolan.

Folkligt inflytande
VI vill utveckla en väl fungerande lokal demokrati, med nya former för inflytande och rätt för medborgare och personal att bli hörda före stora beslut. Hembygdsföreningar och byalag ska ges utrymme att fungera som remissinstanser i frågor som rör bygden. Genom att kunna påverka sin vardag leder det till ökad demokrati och minskad centraliseringen.

Nedan finner du Västra Initiativets program inför valet 2018.

Valprogram

 
Du måste vara inloggad för att rösta!