Styrelsen

Ordförande
Peter Sehlin
peter.sehlin@vastrainitiativet.se

Sekreterare
Jörgen Åslund
jorgen.aslund@vastrainitiativet.se

Kassör
Roger Johansson
roger.johansson@vastrainitiativet.se

Ledamot
Anders Hallin
anders.hallin@vastrainitiativet.se

Ledamot
Ulrika Bergman
ulrika.bergman@vastrainitiativet.se

Ledamot
Anton Molén
anton.molen@vastrainitiativet.se

Ersättare
Karin Lidén

 
Du måste vara inloggad för att rösta!