Rösta med hjärtat och låt hjärnan vara med!

Västra Initiativet, med ”patienten i fokus”. Vad kan ett nytt parti tillföra? ”Vi arbetar med befintlig budget och det innebär att vi, för att finansiera delar av våra förslag, ser över alla verksamheter och arbetar för att göra dem mer kostnadseffektiva. För att göra detta tittar vi på nödvändiga och kraftiga nedskärningarna i den stora centraladministrationen, stafettkostnaderna, data och utomlänsvården.” – för att finansiera delar av våra förslag. Omfördelning av resurser blir aktuella.

 

Frågor vi får. Hur många röster behöver VI för att komma in i Landstinget? Svar: ca 4600, – Och för en ”Vågmästarroll” ca 11 000. Det ligger i väljarnas händer. Västra Initiativet arbetar för. – Att få tillbaka läkarsekreterarna och undersköterskor.  Med facit i handen var det mycket dåliga beslut som gjordes av (S) samt den sittande Landstingsledningen.

 

Vi kommer att arbeta med nya metoder, som används i Nord Norge för att anställa fast personal. En läkares arbete består idagslägget av 60-70 % administration, i stället för att behandla fler patienter/dag.  Dyrköpt administration.

 

Dessutom har vi i dag olika datasystem på olika landsting och sjukhus, vilket i sin tur gör att de nya stafettläkarna och annan inhyrd personal ägnar flera dagar till att lära sig systemet vilket tar dyrbar tid från andra läkare och personal. Inte acceptabelt.

Det går att arbeta bort ”stafettkostnaderna”. Sjukvård är till för Patienten och inte för att bemanningsföretag som ska tjäna stora pengar, på grund av att Landstingen inte själva klarar uppdraget.

 

Sjukhusen i länet ska inte konkurrera mot varandra om löner. Det är naturligtvis en självklarhet. Exempelvis ska Örnsköldsviks sjukhusinte ha mer pengar till en duktig specialist än Sollefteå. Pengarna kommer från den gemensamma Landstingsbörsen.

 

Att det ska finnas tre akutsjukhus är nu alla tydligen överens om, det är bara ett stort ”men”. Ingen har tagit fram ett hållbart förslag, hur det ska se ut i Sollefteå. Tar vi bort tjocktarms och bröstcanceroperationerna, försvinner akutsjukhusstämpeln. Behåller man däremot dessa operationer i Sollefteå, så kan man fortsätt att kalla sig akutsjukhus.

Lycksele sjukhus var i samma situation, tjocktarmsoperationerna skulle flyttas till Umeå. Då upptäckte man att patientsäkerheten inte kunde upprätthålas och därmed var det inget akutsjukhus. Därför ändrades de politikska beslutet. Vi befinner oss i samma läge, men inget beslut har ändrats av våra politiker.

Västra Initiativet arbetar också för att ingen flyttning genomförs av i dag fungerade verksamheter. Att Härnösand förstärker med minst en ambulans och att en stationeras i Junsele. Att ta bort parkeringsavgifter på sjukhusen.- Att Införa ett nytt bokningssystem, där det finns två telefonnummer att slå. Dels det tidigare numret, där man får trycka sig fram samt ett där man kommer till en personlig röst. Det finns så många som inte hör eller har svårt att trycka sig fram.

Se hela Västra Initiativets program och bildspel på www.vastrainitiativet.se

 

   JT Lindh

Västra Initiativet.                                                                                                                                                                       Talesperson  Landstingsfrågor

Publicerad i Inlägg, Okategoriserade
 
Du måste vara inloggad för att rösta!