Vårt parti

Ideologi
Vi kommer att arbeta för att samtliga förslag ska genomlysas med ett helhetsperspektiv för regionen, det vi förenas av är en gemensam syn och ett gemensamt ansvar för vår livsmiljö. Vi kommer inte att ta ställning för det ena eller andra blocket, utan se på varje fråga och varje förslag hur det påverkar kommunen och därefter ta beslut. Vi tror att kommunen mår bra av att se till invånarnas bästa snarare än att agera efter en strikt blockpolitisk agenda.

Varken höger eller vänster, men från höger till vänster
Partiets medlemmar kommer från hela det politiska spektrumet och vi vill inte kalla oss ett höger eller vänsterparti.  Till klassiska höger och vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas var för sig. Det viktiga är vad som ger störst nytta för kommunen som helhet, inte att hålla sig till olika ideologier. Oavsett från vilket parti man kommer har vi målet att vi ska kunna enas i ett gemensamt arbete för regionen och invånarnas bästa.

 
Du måste vara inloggad för att rösta!