Motion om uppsägning av ingånget avtal

Motion om uppsägning av ingånget avtal

Västrainitiativet anser att kommunen inte till fullo tagit hänsyn till Sollefteåbornas bästa vid tidigare förhandling om ekonomisk ersättning inför vindkraftsetableringen. Därför hemställer VI till Kommunfullmäktige;
att som ytterst ansvarigt organ för kommuninnevånarnas skattepengar, ge uppdraget till Kommunstyrelsen:

att säga upp det ingångna avtalet ang ersättningen med vindkraftsetablerarna SCA och Fred Olsson rederi, Forsca, om 0,2 % .

Kommunstyrelsen får därefter uppdraget:
att förhandla fram ett nytt avtal, lämpligtvis i paritet med Bergs kommun i Jämtland som får minst 1% av bruttoproduktionen varav hälften går tillbaka till bygdemedel, efter sin omförhandling. Även övriga kommuner har, där exploatörerna samtidigt är markägare, kunnat erhålla en ersättning om 1% .

Näsåker den 17 Augusti 2013

Gunilla Fluur
Västrainitiativet

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!