Motion om uppsägning av avtal, ingångna och kommande, rörande utvecklingsmedel/vindbonus/bygdemedel

Västrainitiativet anser att kommunen inte till fullo tagit hänsyn till Sollefteåbornas bästa vid tidigare förhandling om utvecklingsmedel/vindbonus/bygdemedel inför vindkraftsetableringen. Därför hemställer VISKB till Kommunfullmäktige;

att som ytterst ansvarigt organ för kommuninnevånarnas skattepengar, ge uppdraget till Kommunstyrelsen:

  • att säga upp ingångna avtal ang utvecklingsmedel/vindbonus/bygdemedel med vindkraftsetablerarna exv FORSCA AB, SSVAB, Ögonfägnaden, Stamåsen och Björkhöjden om 0,2 % och övriga avtal som ingåtts, kan komma ingås, på samma nivå.

Kommunstyrelsen får därefter uppdraget:

  • att förhandla fram nya avtal. Jämför tex med Bergs kommun i Jämtland som får minst 1% av bruttoproduktionen varav hälften går tillbaka till berörda områden efter omförhandling. Även övriga kommuner har, där exploatörerna samtidigt är markägare, kunnat erhålla utvecklingsmedel/vindbonus/bygdemedel om 1%!!!
  • Om motparten inte accepterar detta låt oss då säga upp etableringen och bjuda in nya intressenter som är beredda att betala för sig!

 

Gunilla Fluur

Västrainitiativet

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!