Motion om Solatums fastigheter

Flertalet av de fastigheter kommunen använder sköts av vårt bostadsbolag, Solatum. En del av fastigheterna ägs av Solatum och övriga äger kommunen själv. I praktiken äger alltså kommunen samtliga genom sitt helägda bostadsbolag.

För att ge förvaltaren (Solatum) möjlighet att sköta och underhålla dessa fastigheter på ett optimalt sätt bör kommunen ge Solatum uppgifter om hur länge (minst) man avser att bruka respektive fastighet.

Korta hyresavtal ger Solatum små möjligheter att göra kloka investeringar i fastigheterna.

Ett exempel är Vallänge Servicehus: Fastigheten ägs av Solatum och kommunen hyr. Hyresavtalen har historiskt var för sig inte medgett några större investeringar och i Solatums investeringsplan noteras “eventuell försäljning” vid varje hyreskontrakts utgång.

Under MÅNGA år har man underlåtit att göra de reparationer som långsiktigt hade varit lönsamma. Korta hyresavtal från kommunen har t.ex. inte medgett; installation av värmepump-system, dränering, injustering av befintligt värmesystem och ventilation. Fastigheten är enligt uppgift även belastad med två elabbonemang vilket torde fördyra driften. Detta är exempel på åtgärder som, om de utförts då behoven identifierades, idag hade betalat sig själva. Då skulle dessutom fastigheten varit i ett långt bättre skick i dagsläget OCH ha betydligt lägre driftkostnader.

Dessa korta avtal har m.a.o. kostat kommunen pengar.

Västrainitiativet föreslår därför att följande ska gälla för de fastigheter (äldreboenden

m.fl.) man hyr av Solatum:

1  Att Kommunen ska ge långsiktiga avsiktsförklaringar för hur nyttjandet av respektive fastighet ser ut (minst 10 år). Detta ger Solatum möjlighet planera och utföra reparationer/ underhåll och investeringar på bästa sätt.

2 Att, för givande av möjligheter till samma goda förvaltning av kommunens egna fastigheter, föreslår vi även att förvaltaren ges denna information i de fall kommunen själva äger fastigheten (skolor, äldreboenden e.t.c)

3 Att avsteg från indikerat nyttjande som medför ökade kostnader för Solatum ersätts.

Med all den information/statistik om befolkningen som kommunen har tillgång till, ska en korrekt kalkyl av det långsiktiga behovet av t.ex. äldreboende enkelt kunna tas fram.

Som en bonus av denna för kommunen ekonomiskt fördelaktiga hantering, slipper också verksamheterna överraskningar i form av nedläggningsrubriker då det ryktas om försäljning. Information om förändringar ges långt i förväg och alla ges en demokratisk möjlighet att agera utifrån denna.

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!