Motion om självhushållning av kött

Motion om Sollefteå, Framtidskommunen.

För att Sollefteå kommun skall bli en Framtidskommun, inom närmaste åren, bör redan nu arbetet inledas för:

– att säkerställa kontrollen av det kött som serveras på våra kommunala skolor och äldreboenden, genom att utreda förutsättningar för egen kommunal köttproduktion.
– att kommunen själv äger köttdjuren medan skötsel, slakt och styckning sker enl LOU.
– att skapa arbetstillfällen och ett öppet landskap.

Hänvisar till s-motion inlämnad i Östersunds kommun som inspirerats av kommuner i Dalarna.

Näsåker 2 april 2013

Gunilla Fluur (ViSKB)
Västrainitiativet Sollefteå Kommuns Bästa

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!