Motion om särskild skolpeng för landsbygdsskolor

Motion om särskild skolpeng för landsbygdsskolor.

Landsbygdskommuner som Sollefteå, får som bekant ekonomiska problem med att
upprätthålla servicen med landsbygdens skolor, senast Ramsele och Resele.
Från ViSKB vill vi därför föreslå att det på riksplanet beslutas om en särskild
högre skolpeng för landsbygdskommuner, eftersom kostnaden att driva dessa skolor är
större. Vi menar, att hela Sverige måste vara med och betala detta. För Sollefteå Kommuns Bästa vill vi att de partier i Sollefteå fullmäktige, som har riksdagspartier, omgående startar en process för att driva frågan på riksdagsnivå.

Näsåker 9 maj 2013

Gunilla Fluur
ViSKB

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!