Motion om ökat ägande i Sollefteåforsens AB

Motion om Sollefteå, Framtidskommunen.

För att Sollefteå kommun skall bli en Framtidskommun, inom en tioårsperiod, bör redan nu arbetet inledas för att:

– säkerställa en självförsörjning av säker, billig och miljövänlig energi för kommunens invånare och företagare.
Detta sker bäst genom att kommunen, som nu äger hälften av Sollefteåforsen, börjar inleda arbetet att öka sitt ägande i Sollefteåforsen och att arbete inleds för delägarskap i de övriga kraftstationerna i kommunen. Genom denna åtgärd ges medborgarna billigare energipriser och därmed ökar attraktiviteten för företagande och inflyttning.

För medborgarna är även en egenproduktion av el- genom solceller och egna/kooperativt ägda vindkraftverk,en bidragande faktor till en förhöjd livskvalité.

Näsåker 24 mars 2013

Gunilla Fluur (ViSKB)
Västrainitiativet Sollefteå Kommuns Bästa

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!