Motion om utökat försök med avgiftsfri kollektivtrafik i Sollefteå Kommun

Motion om försök med avgiftsfri kollektivtrafik i Sollefteå kommun.

Med Sollefteå Kommuns Bästa för ögonen, föreslår vi att ett längre försök ( minst ett år) inleds med gratis kollektivtrafik i kommunen. Vi måste försöka minska personbilstrafiken av trafiksäkerhets- och miljöskäl men också ge god service till invånarna i hela kommunen.

– Vi vill att kommunen utreder försök gjorda bl a i Ockelbo och även i Avesta, där man menar att de minskade administrativa kostnaderna medverkar till en lägre kostnad för avgiftsfri kollektivtrafik.

Näsåker den 9 maj 2013

Gunilla Fluur
Viskb

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!