Motion gällande upphandlingsreglementet i Sollefteå Kommun

Motion gällande upphandlingsreglementet i Sollefteå Kommun.

Vi, Västra Initiativet Sollefteå Kommuns Bästa och Miljöpartiet i Sollefteå Kommun, vill med denna motion förändra upphandlingsreglementet och liknande policydokument rörande inköp gällande livsmedel för kommunens verksamheter.

Bakgrund:

Sigtuna Kommun och dess Socialdemokratiska ledning har länge och i flera instanser stridit för Sigtunas rätt att ställa vissa ekologiska och etiska krav gällande de livsmedel kommunens verksamheter tillhandahåller. Ett definitivt utlåtande i högsta instans, som beaktat nationell lagstiftning och EU-rätt har nu kommit. Sigtuna Kommun äger, enligt domen, rätt att ställa krav gällande just etiska och ekologiska hänsyn. Vi, motionerande parter, anser att t.ex. BSN/BSF positiva kostpolicy än mer skulle få hjälp i praktiken och att dess positiva effekter skulle kunna få genomslag i andra verksamheter, om kommunen ser till vad Sigtuna har vunnit.

Yrkande:

Utifrån följande vill vi, motionärernas samtliga partigrupper i Kommunfullmäktige, att Kommunfullmäktige beslutar följande:

Att upphandlingsreglementet – avseende vissa etiska och ekologiska krav – skyndsamt utreds gällande legitimitet och praktik i kommunstyrelseförvaltningen.

Att samma fråga skyndsamt uppdras till upphandlingsansvariga i kommunen, för att skapa ett vidare underlag till kommunstyrelseförvaltningen, för dess beredning och svar.

Västra Initiativet Sollefteå Kommuns Bästa och Miljöpartiet Sollefteå Kommun, 2012-02-27,

genom

Mattias Ahlenhed, VISKB
Tonny Molander, MP

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!