Motion gällande placering av leksaksmuseum i Näsåker

Näsåker 121228

Till Sollefteå Kommun

MOTION
gällande placering av Leksaksmuseum i Näsåker.

Vi vill att det utreds om Nipvägen 7 i Näsåker, fd. Vattenfalls driftscentral, är lämplig som lokal, för Sollefteåtomten Yngve Sundkvists donerade leksaker.
Leksaksmuseet, som är unikt och av riksintresse, skulle då kunna samordnas med Nämforsens Hällristningsmuseum och de internationellt kända hällmålningarna.
Tillsammans med det ideella Brandmannamuseet, som finns inom samma geografiska område på den s.k. Prästnipan, skulle det dessutom fungera som ett ytterst samlande och attraherande turistmål, lämpligt för besökare i alla åldrar.
En sådan samordning av kommunens mest spektakulära museer, till en och samma ort, är en klar fördel då utrymme finns både i form av lokaler och parkering.

Därför vill vi:
-att en utredning snarast kommer till stånd för att undersöka Nipvägen 7:s lämplighet som Leksaksmuseum.

(ViSKB) Gunilla Fluur (V) Marie Hansson (MP) Malin Spjuth

(Fp) Folke Lindgren (S) Gudrun Svensson

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!