Motion angående utbildning i livsmedelsupphandling

Till Sollefteå Kommunfullmäktige

Motion angående utbildning i livsmedelsupphandling

Sollefteå och Kramfors kommuner genomför sedan en tid livsmedelsupphandlingen tillsammans. Det är en lång process där bara förarbetet tar år. Kostcheferna i de båda kommunerna har i de senaste upphandlingarna ställt produktkrav som motsvarar den svenska djurskyddslagstiftningen, som är de strängaste i hela Europa! Avsikten var att uppmuntra lokala producenter att lämna anbud genom att dela upp förfrågan så, att man kunde leverera till ett kök eller flera kök i ett område (t.ex köken i Ramsele eller Näsåker) eftersom man visste att producenterna inte kunde leverera båda kommunernas behov. Därtill var de för små.
Kommunerna bjöd också in till dialog vid fyra tillfällen för att berätta om kommunernas vilja att handla lokalt. Uppslutningen var stor och många producenter kom och diskuterade, men när man väl skulle lämna in svaren kom det – noll svar vilket var en stor besvikelse hos kostcheferna och upphandlarna.
Vid efterforskning visade det sig att producenterna tyckte att det digitala svarsformuläret var för komplicerat och att språket i kommunernas förfrågningsunderlag är alltför formellt.
Det måste kommunen hjälpa till att förändra genom en utbildningsinsats, så att fler producenter i nutid kan svara på kommande förfrågningar! Flera liknande utbildningar har genomförts i landet till stor belåtenhet för alla.
Med denna typ av upphandling skulle de lokala producenterna få luft under vingarna och kanske kunna få sitt företag att expandera. Det är inga små mängder som köps in, och avtalsperioderna är som mest fyra år.

Västra Initiativet föreslår:
– att Sollefteå kommun tar ett större grepp innan nästa livsmedelsupphandling går av stapeln, och hjälper till att utbilda livsmedelsproducenter till att kunna svara på förfrågningar digitalt. Det är tre år kvar innan nästa livsmedelsupphandling och det vore förödande att tappa ytterligare tid!
– att språket i kommunens förfrågningar förenklas så att vanligt folk förstår och därigenom kan svara.
– att Näringslivskontoret får detta som uppgift.

Näsåker 2018-03-19

Gunilla Fluur
Västra Initiativet

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!