Motion angående omprioritering av parkeringsmedel

Motion angående omprioritering av parkeringsmedel

Vi tycker att det viktigaste inom kommunens verksamhet är att värna om vård, skola omsorg och samhälle samt att vi måste stimulera olika kulturutbud för att skapa en attraktion för oss boende här. Vi tycker också att allt för mycket fokus och pengar läggs till centralorten Sollefteå och att allt för lite medel fördelas ut till övriga kommundelar.

Ett sådant exempel är det som vi nu motionerat om, nämligen att omgående ordna finansieringen för en renovering till fungerande parkeringsplats för Junsele Djurpark samt att inom nära framtid investera i trottoarer för området. Parkeringen idag är under all kritik och dessutom användarfarlig med flera olyckor som följd.

Junsele byalagsforum och Junsele Lokala råd har redan motionerat om detta till både samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen utan framgång och med hänvisning om att detta skall ses över under kommande budgetperiod. Samtidigt så beslutas nu om ny parkering vid kommunhuset för oss politiker samt att ny parkering skall byggas i anslutning till nya badhuset för en kostnad om dyga 1,5 miljoner.

Av den anledningen så har vårt parti nu lämnat in en motion till KF om begäran om en omprioritering av tagna beslut för dessa parkeringsinvesteringar. Att flytta beslutade medelt till förmån för Djurparkens parkering, vi anser dessutom att politikerparkeringen vid kommunhuset går att lösa på annat sätt än genom en nybyggnation.

Motionen från oss till Kommunfullmäktige ang. omprioritering av parkeringsmedel blev inlämnad under gårdagens KF den 28/11

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!