Motion ang ersättning av vindkraftsproduktion

NÄSÅKER 131007

Motion ang ersättning av vindkraftsproduktion


Den ersättningsnivå om 0,2% av bruttoproduktion från vindkraften, som både uttryckts i media och i Kommunfullmäktige, är alltför låg, anser Västrainitiativet.

Enligt uppgift finns inget avtal, varken skriftligt eller muntligt.(Detta synes otroligt då FORSCA är i full färd med sina etableringar!)

I förhandlingen ska yrkandet på ersättningsnivån åtminstone vara i paritet med den nivå som tex Bergs kommun i Jämtland erhållit.

 

Västrainitiativet vill att Sollefteå kommun omgående inleder förhandling om avtal ang ersättning.

Vi yrkar därför att:

  1. Ett skriftligt avtal snarast kommer till stånd.
  1. En ersättning om lägst 0,5% till berörda byar och lägst 0,5% till Sollefteå kommun.

 

Gunilla Fluur
Västrainitiativet

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!