Motion ang. Att bestämma målet för vindkraftsetableringen i Sollefteå kommun

Den nationella ramen för vindkraften är satt till 30 TWh. Vår kommun har att relatera till detta i sin strävan efter att målen ska bli uppfyllda. Utgångsplanen ska vara den fördjupade vindbruksplanen från år 2008.

Västrainitiativet Sollefteå Kommuns Bästa yrkar därför:

-Att kommunen sätter upp ett bestämt mål om Hur många GWh vindkraft som ska finnas inom Sollefteå kommuns gränser och Var de ska etableras.

-Att kommunen definitivt säger nej till alla vindkraftverk som är fler än 2 st och högre än 150m navhöjd, på platser som inte tidigare pekats ut som lämpliga.

 

Näsåker 2014-03-31

Gunilla Fluur

Västrainitiativet

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!