Landstingets miljardunderskott

Ekonomisk – Fakta LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND

Under 5 års tid har Sundsvalls sjukhus enligt SKL överskridit budget med över 1 miljard.

Hälso o sjukvårdsnämnden, (Beertema som ordf.) har under de tre sista åren skapat ett underskott på över 600 miljoner. Underskottet bli närmare 800 miljoner innan årets slut

Premiärvården – har med det fria vårdvalet LOV, ett underskott på närmare 200 miljoner. Av dessa 200 miljonerna står Sundsvall för 150 miljoner, under de senaste fyra åren. Man skapar förutsättningar till nya privata Hälsocentraler -och genom omläggningar av de mindre till större hälsocentraler.

Pensionspengar på över 6 miljarder saknas pga. att personal anställts och konsulter använts med dessa pengar. Det har pågått under en längre tid. (Vilket inte är ovanligt bland fattiga landsting och kommuner.) Hur mycket betalas det tillbaka per år?

Västra Initiativet, vill medverka till att skapa transparent, genomlysning och öppenhet i landstinget. Det är viktigt att inte underskatta väljarna, länsmedborgarna. Därför behöver länet ett nytt parti, som har förmågan att ifrågasätta om besluten verkligen är genomtänkta, innan de verkställs. Vi ser helheten med Patienten i fokus. Är man sjuk, ska det inte ha någon betydelse, vem man är, eller hur mycket pengar man har.

Sammanfattning:
Vi är ett av de fyra fattigaste Landstingen i Sverige. För att fortsätta driva våra sjukhus, behövs det behövs närmare 1 miljard. Därför kommer ingen till ett ”dukat bord” oavsett vilka som kommer att styra landstinget den kommande mandatperiod. Det är inte Sollefteå sjukhus som är problemet, det är Sundsvalls sjukhus -och därför måste gemensamma krafter arbeta med att lösa problemet. Det sker inte på bekostnad av att Sollefteå sjukhus blir en stor Hälsocentral i framtiden. ”Är man stygg med lekkamrater, så söker sig de till andra, som tar emot dem med öppna armar och ser att de kan tillföra något i framtiden.”

VÄSTRA INITIATIVET
JT Lindh
Talesperson Landstingsfrågor.
PS Man väljer sina lekkamrater med omsorg och sedan är man rädd om varandra. PS

Publicerad i Inlägg
 
Du måste vara inloggad för att rösta!