Inbjudan till årsmöte för föreningen Västra Initiativet

Årsmöte hålls söndag den 6 mars klockan 15:00 i Långsele.
Lokalen är församlingsgården, andra våningen

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 7 februari 2016.

Motionerna skall gälla föreningens politiska inriktning, förändringar av stadgar, föreningens verksamhet med mera.
(Motioner till kommunala förslag tas vid annat tillfälle, dock kan vi under mötet dryfta goda idéer)

Meddela om ni kommer via vändande mail eller till: jorgen.aslund@vastrainitiativet.se

Publicerad i Inlägg
 
Du måste vara inloggad för att rösta!