Bloggarkiv

Motion angående utbildning i livsmedelsupphandling

Till Sollefteå Kommunfullmäktige Motion angående utbildning i livsmedelsupphandling Sollefteå och Kramfors kommuner genomför sedan en tid livsmedelsupphandlingen tillsammans. Det är en lång process där bara förarbetet tar år. Kostcheferna i de båda kommunerna har i de senaste upphandlingarna ställt produktkrav more »

Publicerad i Motioner

Motion om Solatums fastigheter

Flertalet av de fastigheter kommunen använder sköts av vårt bostadsbolag, Solatum. En del av fastigheterna ägs av Solatum och övriga äger kommunen själv. I praktiken äger alltså kommunen samtliga genom sitt helägda bostadsbolag. För att ge förvaltaren (Solatum) möjlighet att more »

Publicerad i Motioner

Motion om skyddszoner

Älvarna och dalgångarna i Övre Ådalen är unika och naturen och miljöerna utgör Sollefteå kommuns mest skyddsvärda tillgångar, bästa attraktion samt varumärke. Här finns värden som är sårbara, unika och mycket känsliga och som i lagstiftningen kräver hänsyn, varsamhet, respekt more »

Publicerad i Motioner

Motion ang. Att bestämma målet för vindkraftsetableringen i Sollefteå kommun

Den nationella ramen för vindkraften är satt till 30 TWh. Vår kommun har att relatera till detta i sin strävan efter att målen ska bli uppfyllda. Utgångsplanen ska vara den fördjupade vindbruksplanen från år 2008. Västrainitiativet Sollefteå Kommuns Bästa yrkar more »

Publicerad i Motioner

Motion om uppsägning av avtal, ingångna och kommande, rörande utvecklingsmedel/vindbonus/bygdemedel

Västrainitiativet anser att kommunen inte till fullo tagit hänsyn till Sollefteåbornas bästa vid tidigare förhandling om utvecklingsmedel/vindbonus/bygdemedel inför vindkraftsetableringen. Därför hemställer VISKB till Kommunfullmäktige; att som ytterst ansvarigt organ för kommuninnevånarnas skattepengar, ge uppdraget till Kommunstyrelsen: att säga upp ingångna more »

Publicerad i Motioner

Motion ang ersättning av vindkraftsproduktion

NÄSÅKER 131007 Motion ang ersättning av vindkraftsproduktion Den ersättningsnivå om 0,2% av bruttoproduktion från vindkraften, som både uttryckts i media och i Kommunfullmäktige, är alltför låg, anser Västrainitiativet. Enligt uppgift finns inget avtal, varken skriftligt eller muntligt.(Detta synes otroligt då more »

Publicerad i Motioner

Motion om uppsägning av ingånget avtal

Motion om uppsägning av ingånget avtal Västrainitiativet anser att kommunen inte till fullo tagit hänsyn till Sollefteåbornas bästa vid tidigare förhandling om ekonomisk ersättning inför vindkraftsetableringen. Därför hemställer VI till Kommunfullmäktige; att som ytterst ansvarigt organ för kommuninnevånarnas skattepengar, ge more »

Publicerad i Motioner

Motion om ökat ägande i Sollefteåforsens AB

Motion om Sollefteå, Framtidskommunen. För att Sollefteå kommun skall bli en Framtidskommun, inom en tioårsperiod, bör redan nu arbetet inledas för att: – säkerställa en självförsörjning av säker, billig och miljövänlig energi för kommunens invånare och företagare. Detta sker bäst more »

Publicerad i Motioner

Motion om särskild skolpeng för landsbygdsskolor

Motion om särskild skolpeng för landsbygdsskolor. Landsbygdskommuner som Sollefteå, får som bekant ekonomiska problem med att upprätthålla servicen med landsbygdens skolor, senast Ramsele och Resele. Från ViSKB vill vi därför föreslå att det på riksplanet beslutas om en särskild högre more »

Publicerad i Motioner

Motion om utökat försök med avgiftsfri kollektivtrafik i Sollefteå Kommun

Motion om försök med avgiftsfri kollektivtrafik i Sollefteå kommun. Med Sollefteå Kommuns Bästa för ögonen, föreslår vi att ett längre försök ( minst ett år) inleds med gratis kollektivtrafik i kommunen. Vi måste försöka minska personbilstrafiken av trafiksäkerhets- och miljöskäl more »

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!