Bloggarkiv

Rösta med hjärtat och låt hjärnan vara med!

Västra Initiativet, med ”patienten i fokus”. Vad kan ett nytt parti tillföra? ”Vi arbetar med befintlig budget och det innebär att vi, för att finansiera delar av våra förslag, ser över alla verksamheter och arbetar för att göra dem mer more »

Publicerad i Inlägg, Okategoriserade

Motion ang. Att bestämma målet för vindkraftsetableringen i Sollefteå kommun

Den nationella ramen för vindkraften är satt till 30 TWh. Vår kommun har att relatera till detta i sin strävan efter att målen ska bli uppfyllda. Utgångsplanen ska vara den fördjupade vindbruksplanen från år 2008. Västrainitiativet Sollefteå Kommuns Bästa yrkar more »

Publicerad i Motioner

Västra Initiativets syn på Sollefteå kommuns organisationsförändring.

Historiskt har det inom statsvetenskapen funnits ett flertal klassiska frågor och problemställningar – inte minst under det senaste århundradet – då demokratin som styrelseform slog igenom.  Några av dessa klassiska frågeställningar kan sägas dyka upp även i diskussionerna kring omorganisationen more »

Publicerad i Inlägg

Motion om uppsägning av avtal, ingångna och kommande, rörande utvecklingsmedel/vindbonus/bygdemedel

Västrainitiativet anser att kommunen inte till fullo tagit hänsyn till Sollefteåbornas bästa vid tidigare förhandling om utvecklingsmedel/vindbonus/bygdemedel inför vindkraftsetableringen. Därför hemställer VISKB till Kommunfullmäktige; att som ytterst ansvarigt organ för kommuninnevånarnas skattepengar, ge uppdraget till Kommunstyrelsen: att säga upp ingångna more »

Publicerad i Motioner

Angående Ranasjö vindkraftprojektet

Ranasjö Vindkraftprojekt Västra Initiativet anser att kommunen för närvarande inte ska säga ja till planerna på ny park enligt underlaget. Vi är inte emot vindkraft som sådan och vi anser att vi inom Sollefteå kommuns gränser ska ta vårt ansvar more »

Publicerad i Inlägg

Inbjudan till idéutbyte i Boteå

Måndag 10 mars kl 18:30 är det möte på Botaton, Kalknäs. (Botatonhuset är gamla skolan bredvid nya Kalknässkolan) Det blir liknande upplägg som vi hade i Ramsele med information och gruppdiskussion, fika och reflektion. 20:30 avslutar vi. Alla är välkomna!

Publicerad i Inlägg

Motion ang ersättning av vindkraftsproduktion

NÄSÅKER 131007 Motion ang ersättning av vindkraftsproduktion Den ersättningsnivå om 0,2% av bruttoproduktion från vindkraften, som både uttryckts i media och i Kommunfullmäktige, är alltför låg, anser Västrainitiativet. Enligt uppgift finns inget avtal, varken skriftligt eller muntligt.(Detta synes otroligt då more »

Publicerad i Motioner

Tallnäset

Oktober 2013, av Mattias Ahlenhed Häromdagen fanns det en liten annons, njae, snarare en kungörelse, på Allehanda. Texten informerade om att SCA vill ta upp en bergtäkt i Tallnäset. Tallnäset ligger just söder om Storsjön, någon mil öster om Näsåker more »

Publicerad i Inlägg

Motion om uppsägning av ingånget avtal

Motion om uppsägning av ingånget avtal Västrainitiativet anser att kommunen inte till fullo tagit hänsyn till Sollefteåbornas bästa vid tidigare förhandling om ekonomisk ersättning inför vindkraftsetableringen. Därför hemställer VI till Kommunfullmäktige; att som ytterst ansvarigt organ för kommuninnevånarnas skattepengar, ge more »

Publicerad i Motioner

Motion om ökat ägande i Sollefteåforsens AB

Motion om Sollefteå, Framtidskommunen. För att Sollefteå kommun skall bli en Framtidskommun, inom en tioårsperiod, bör redan nu arbetet inledas för att: – säkerställa en självförsörjning av säker, billig och miljövänlig energi för kommunens invånare och företagare. Detta sker bäst more »

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!