Angående Ranasjö vindkraftprojektet

Ranasjö Vindkraftprojekt

Västra Initiativet anser att kommunen för närvarande inte ska säga ja till planerna på ny park enligt underlaget. Vi är inte emot vindkraft som sådan och vi anser att vi inom Sollefteå kommuns gränser ska ta vårt ansvar för den nationella politiska inriktningen när det gäller vindkraft. Vi anser att många av de argument som förs fram i debatten saknar vetenskaplig täckning och därför lämnar vi dessa åt sidan.

Däremot kan vi se att länets nu antingen redan tillståndsgivna vindkraftsparker och de som är på väg in i den processen, dvs. vi tittar inte på de som enbart är på planeringsstadiet, tillsammans motsvarar 12 TWh vindkraftsproduktion.

Det synes märkligt att Västernorrlands län ska härbärgera 12 av de totalt 20 TWh som enligt rådande politisk konsensus på riksdagsnivå ska etableras i Västernorrlands län. Fördelar vi rådande politiska vindkraftsplaner länsvis på ett rättvist sätt borde Västernorrlands län ha utrymme för 0,8 TWh vindkraftsproduktion. Givetvis kan det vara så att Västernorrland med relativt liten befolkning och bra höjdlägen har bättre förutsättningar än många andra, men att vi som län ska ha mer än tio gånger mer vindkraft än andra län verkar märkligt.

Men ännu mer märkligt är det faktum att Sollefteå kommuns ledande politiker finner sig nöjda i att 5 TWh, eller 13 % av det nationella målet ska etableras i Sollefteå kommun.

Oavsett vad man personligen anser om vindkraft eller vad man anser om bakgrunden till de riksplaner som finns, och alldeles oavsett om många av de farhågor som kommer upp till ytan om medicinska och ekologiska effekter är överdrivna eller inte, måste vi alla inse att stora vindkraftsparker påverkar landskapsbilden och möjligheten att nyttja landskapet på ett genomgripande sätt. Av den anledningen, och den står sig alldeles utmärkt för sig själv som tungt argument, måste vi besinna oss. Vi ska inte stoppa utbyggnaden för gott, absolut inte. Men vi måste sätta oss ner och se över om det är rimligt att vi som enskild kommun ska låta exploateringsvägen helt utan eftertanke gå fram på det sätt som nu hotar.

Det finns inte idag någon styrning från riksdags- eller regeringsnivå vad det gäller placeringen av de 20 TWh vindkraft som enligt gällande planeringsram ska byggas på land. Inte heller miljöprövningsdelegationen tar hänsyn till det totala antalet vindkraftverk i länet i bedömningen av varje enskilt ärende. Därför är det extra viktigt att kommunen agerar ansvarsfullt och själva planerar för hur mycket vindkraft som Sollefteå kommun rimligen ska ha och var den bäst ska placeras. Därefter ska tillkommande parker avslås i avvaktan på att en översiktsplan tagits fram.

Sollefteå kommun bör alltså, oavsett om miljökonsekvensbeskrivningen i detta enskilda fall kan anses vara tillfyllest eller inte, säga nej i detta ärende. Inte för att vi är emot vindkraft som sådan, utan för att ge oss och de som valt oss en chans att skapa en överblick och en därefter i lugn och ro utarbetad övergripande plan för hur vi, och våra medborgare, vill se vindkraftsutvecklingen i Sollefteå kommun.

Christer Borg
Västra Initiativet

Publicerad i Inlägg
 • thesnubbe

  Håller med fullt ut. Finns inget mer att tillägga i den frågan som tas upp här.
  Men Sollefteå kommun styrs av Socialdemokrater och dess kommunchef anser att vi sviker?
  Någon? vet ej vem eftersom hon vägrar svara på frågan, men att man antar att de som sviks är Vindkraftsbranchen som hon lovar arrendeavtal till både till höger och vänster. Misstankarna att VK-lobbyn köpt Lassen och övriga makthavare i Sollefteå blir ju inte mindre.
  Önskar att det var kommuninvånarna som hon säger sig svika i frågan, för då finns det en chans att genom fullmäktigemöten bordlägga den nuvarande vindkraftsplanen och göra om. Göra rätt.
  Att Lassen med flera opinion partier ser vindkraften i den skala de gör som en räddning för en hårt ansatt kommun är ser helt fel väg att gå. Jag är inte heller emot vindkraft, tycker solkraft är något man skulle satsa mer på, Ja, till och med kärnkraft ser jag som ett alternativ framför fossila bränslen.
  Det kan väl inte finnas många kvar nu som inte genomskådat lögnen om ALLA dessa jobb dessa vindkraftsparker skulle skapa, själanders i Näsåker har fått en ökning, en del butiker säljer lite mer mat och systemebolaget i Ramsele kanske säljer nått flak öl extra och bya föreningen i Lungsjön fick visst behålla ett antal vitvaror när bygget är klart men frågan är,,Är det värt det?
  Jag tycker inte det och fler med mig är av samma åsikt, Varför tas inte hänsyn till våra åsikter? Hur kan det komma sig att Kommunledningen bara beslutar utan hänsyn till alla dessa faktorer som de senaste åren framkommit? Forskning och ekonomiska argument som säger att man skall sansa sig lite. Det är ju inte ens ekonomiskt längre att bygga, än mindre sälja.
  Ett argument som de framför är att det är bättre att sälja vindkraft till Tyskland och Polen istället för Fossil kolbränning och gas, men varför är då just den energin så pass mycket dyrare och varför ligger det på Sollefteå´s bord att rädda miljöfrågan När vattenfall som är Svenska statens eget lilla bolag lägger mer pengar på fossila bränslen än förnyelsebara, närmare 10 miljarder mer om jag inte minns fel.
  Men nu till huvudfrågan,,Vad kan Västa Initiativet göra för att få den socialstyrda kommunledningen att ändra sig i just den här frågan? Moderaterna är för vindkraft, alliansen är för, det är ni och MP som är emot, och tyvärr men det krävs ett under om ni skall kunna spräcka det s -styrda Sollefteå, tyvärr. Men min röst får ni för att ni i alla fall tänker klokt , drömmen vore ju om ni också fick den makt som måste till.

 
Du måste vara inloggad för att rösta!